Elämä eletään perheissä – perheellistymisen tukitoimet

Perheellistymisen tukitoimet

Vuonna 2022 suomalaisten syntyvyys oli matalampi kuin koskaan aiemmin mittaushistorian aikana. Vauvoja syntyi alle 45 000.

Vaikka syntyvyyden lasku on länsimaissa ollut trendinä jo pitkään, ei tätä tulosta voi sivuuttaa. Meillä on tehtävää, jotta suomalaisten syntyvyys saadaan kääntymään nousuun, se on sekä Suomen että perheiden etu.

Syntyvyyden nostamiseen ei ole taikatemppuja tai pikareittejä, vaan asiaa tulee tarkastella kokonaisuutena. Yhteiskunnan tulee muuttua perhemyönteisemmäksi ja perheellistyminen tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon niin, että myös sosiaalisesti perhe-elämä on hyväksyttyä ja arvostettua jo ennen kolmeakymmentä ikävuotta.

Tässä 12 kohdan lista siitä, mitä asian eteen pitäisi vähintään tehdä:

Nuorille (20-25-vuotiaille) maksuttomat hedelmällisyystutkimukset

Näin vältetään ikäviä yllätyksiä hedelmättömyydestä lapsen saannin lykkääntyessä. Mikäli nuorella on tiedossa, ettei lapsen saaminen ole hänen kohdallaan niin helppoa, voidaan parhaimmillaan saada aikaistettua perheen perustamista.

Opintorahan huoltajakorotusta nostetaan – oppilaitokset perheystävällisiksi

Nykyinen huoltajakorotus on riittämätön. Huoltajan huomioiminen paremmin antaa myös signaalin siitä, että opiskeluiden ja perhe-elämän sovittaminen on sekä mahdollista että myös toivottua.

Opintotuen asumislisä palautetaan

Opiskelijat yleisen asumistuen piiristä pois. Tämä vaikuttaa erityisesti heihin, jotka olisivat valmiita siirtymään parisuhteessa seuraavalle tasolle, avoliittoon, mutta taloudellisesti se ei ole kannattavaa. Parisuhde-elämän ja perheen perustamisen esteet on kaadettava.

Opintotuen tuloraja poistetaan kokonaan

Opintotuen tulorajan poistolla parannamme nuorten toimeentuloa ja helpotamme taloudellista ahdinkoa. Näin opintojen jälkeen tai jopa niiden aikana on varaa haaveilla riittävän suuresta kodista ja perheestä. Opintotuki sidotaan edelleen opintojen etenemiseen.

Lapsilisä sidotaan indeksiin ja sen maksaminen aloitetaan jo äitiysloman alkaessa

Lapsilisä on jäänyt jälkeen elinkustannuksista. Erityisesti esikoisen kohdalla hankintoja tehdään käytännön syistä jo ennen lapsen syntymää. Lapsilisää tulee maksaa jo äitiysloman alkamisen yhteydessä – tämä helpottaa perheiden valmistautumista tulevaan vauva-arkeen.

Kotihoidontukea korotetaan

Yhteiskunnassa valloillaan oleva keskustelu jopa kotihoidontuen lakkauttamisesta on lopetettava. Perheiden valinnanvapautta tuetaan ja mahdollistetaan se, että perheet saavat itse päättää, miten lapsensa hoitavat. Kotihoidontuen korotus parhaimmillaan laskee myös varhaiskasvatuksen kuormaa ja ratkoo osaltaan varhaiskasvatuksen kriisiä.

Synnyttäneitä äitejä tuetaan myös synnytyksen jälkeen

Esimerkiksi hankalan synnytyksen, synnytyksen jälkeisen masennuksen tai muuten raskaan vauvavuoden jälkeen lapsimäärä jää helposti yhteen. Yhteiskunnan tulee tarjota apua koko perheelle – erityisesti äidille, jotta toinen lapsi olisi vaikeiden aikojen jälkeen edelleen toivottu.

Perhepalvelut säilytetään joka kunnassa

Lapsiperheiden avun pitää olla laajasti saavutettavissa ja tarjolla riippumatta siitä, asutko kaupungissa vai maalla. Lastenrattailla voi olla mahdotonta matkustaa pitkän matkaa julkisilla vain tapaamaan perheterapeuttia. Liikkuvat palvelut ja perheiden realiteetit otettava tarkasteluun

Hedelmöityshoitojen yksityisen hoidon korvaus palautetaan

Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä pariskuntaa. Syntyvyys on monen tekijän summa. Tarjotaan auttavaa kättä erityisesti heille, joilla lapsitoive jo on, mutta eivät syystä tai toisesta ole lasta vielä saaneet.

Työllisyystilannetta parannetaan – suomalaista työväkeä ei saa korvata maahanmuuttajilla

Työperäinen maahanmuutto aiheuttaa työmarkkinoille vääristymää, jonka seurauksena suomalaisten on hankalampi työllistyä. Epävarmuus työtilanteesta on yksi suurimmista perheen perustamisen esteistä.

Tuloveroa kevennetään useamman lapsen äidille

Perheellistymistä tuettava verotuksellisin keinoin. Valtion tulee joko keventää monilapsisen perheen äidin tuloverotusta tai vaihtoehtoisesti antaa perheen valita perheverotus.

Yrittäjien äitiyspäivärahan määräytyminen palautetaan takaisin 6 kuukauteen

Vuonna 2020 tehty muutos yrittäjien äitiyspäivärahaan oli surkea. Pahimmillaan se pakottaa yrittäjänä työskentelevän naisen valitsemaan perheen ja yrityksen väliltä. Näin sen ei pitäisi olla.

Elämä eletään perheissä. Muun muassa näillä toimilla mahdollistamme sen, että perheiden perustaminen on helpompaa ja perheissä on parempi olla.