Lapsivihamielinen vasemmistohallitus

baby-feet-1527456_1920

Helsingin Sanomien mukaan hallituksen taustajoukoissa puuhataan kotihoidontuen poistamista. Kotihoidontuki on tuki, jonka ansiosta perhe voi halutessaan hoitaa lastaan esimerkiksi kotona kolmivuotiaaksi saakka.

Lapselle on tutkitustikin parasta pysyä ensimmäiset vuodet pienessä sosiaalisessa piirissä, tuttujen kasvojen ympäröimänä. Mikäli lapsi joutuu liian pienenä isoon ryhmään, vaikuttaa se esimerkiksi lapsen aivojen kehitykseen ja voi aiheuttaa sitä kautta pysyviä haittoja, jotka kantavat läpi elämän.

Silti ministeriön esittämä työryhmä esittää muutosta, joka pakottaa yhä useammat lapset päiväkoteihin entistä nuorempana! Muutosta siis esitetään, vaikka se on suoranaisesti haitallinen lapsille. 

Muutosta perustellaan sillä, että se tuo lisää työntekijöitä. Elämme kuitenkin tilanteessa, jossa työttömien määrä kasvaa, eivätkä tulevaisuuden näkymät ole asiaan liittyen kovin valoisat. Mikäli vanhemmat menevät aiemmassa vaiheessa töihin, tulee meidän myös ratkaista se, mihin menevät he, jotka tekevät näiden ihmisten sijaisuuksia. Tosiasiassa emme siis tuo työmarkkinoille lisää työllisiä, vaan luomme lisää työttömiä. Vanhemmuus, niin äitiys kuin isyyskin, ovat yksi arvokkaimmista töistä, joita ihminen voi tehdä. Uudistuksen perustelut osoittavat suoraan sen, että lapsivihamielinen hallitus ei kunnioita vanhempana oloa millään tavalla, päin vastoin.

Nykyään kotihoidontukea (hoitolisä ja hoitoraha) voi saada yhdestä lapsesta maksimissaan 526,48 euroa kuukaudessa. Tämän päälle jotkin kunnat saattavat maksaa kuntalisää. Tuki ei ole suuri, mutta voi mahdollistaa sen, että lasta voi hoitaa itse kotona. Vaihtoehtoisesti lapsen laittaminen päiväkotiin kustantaa kunnalle esimerkiksi Tampereella tai sen seutukunnissa n. 10 000 euroa vuodessa. Säästöillä tätä ei siis voi perustella, ja vaikka voisi, pienet lapset ovat täysin väärä paikka säästää.

Suurin kysymys tässä kuitenkin on se, miten tasa-arvon puolesta hehkuttavat vasemmistopuolueet voivat olla tekemässä päätöstä, joka ajaa pienituloiset ja kovapalkkaiset niin eriarvoiseen asemaan. Siinä, kun äitiyspäiväraha loppuu ja edes keskituloinen perhe ei voi jäädä kotiin hoitamaan lasta, voi suurituloiset perheet elää vain toisen tuloilla ja pärjätä hyvin. Tällöin kasvaa myös lasten eriarvoisuus, mikä vaikuttaa myös paljon puhuttuun mahdollisuuksien tasa-arvoon. Lapsilla ei ole yhtä hyvät lähtökohdat hyvään elämään. 

Tätäkö vasemmistopuolueet haluavat? Ilmeisesti.