Lapsiperhemyönteisempi Valkeakoski

ducks-g38d3239df_1920

Lapsiperhemyönteisempi Valkeakoski

Valkeakosken väestökehitys on ongelma, johon meidän tulevien valtuutettujen tulee puuttua tulevalla valtuustokaudella ja keksiä mahdollisimman monipuolisia ratkaisuja. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon niin työssäkäyvien, autollisten, yrittäjien kuin lapsiperheidenkin asiat.

Ylen uutisen mukaan Valkeakoskelle valituista valtuutetuista 63% on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että perheille pitää maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemiseksi. 


Lapselle on tutkitustikin parasta pysyä ensimmäiset vuotensa pienessä sosiaalisessa piirissä, tuttujen kasvojen ympäröimänä. Mikäli lapsi joutuu liian pienenä isoon ryhmään, vaikuttaa se esimerkiksi lapsen aivojen kehitykseen ja voi aiheuttaa sitä kautta pysyviä haittoja, jotka vaikuttavat läpi elämän.

Kotihoidontuen ansiosta perhe voi halutessaan hoitaa lastaan esimerkiksi kotona kolmivuotiaaksi saakka. Nykyään sitä (hoitolisä ja hoitoraha) voi saada yhdestä lapsesta maksimissaan 526,48 euroa kuukaudessa. Kuntalisä ei ole suuri lisäys tähän, mutta voi mahdollistaa lapsen pidempiaikaisen hoidon kotona. Vaihtoehtoisesti yhden lapsen varhaiskasvatus maksaa kaupungille vuonna 2021 arviolta vähintään 12 000 euroa, enimmillään n. 21 000 euroa. Säästöillä kotihoidontuen kuntalisän puutetta ei siis voi perustella, ja vaikka voisi, pienet lapset ovat täysin väärä paikka säästää.


Sen lisäksi, että kuntalisä on selkeä signaali perheille siitä, että heitä tuetaan, on se askel kohti tasa-arvoisempaa lapsiperhearkea. Nykyinen järjestelmä ajaa pienituloiset ja kovapalkkaiset eriarvoiseen asemaan. Kun  äitiyspäiväraha loppuu ja edes keskituloinen perhe ei voi jäädä kotiin hoitamaan lasta, voi suurituloiset perheet elää vain toisen vanhemman tuloilla ja pärjätä hyvin. Tällöin kasvaa myös lasten eriarvoisuus, mikä vaikuttaa myös paljon puhuttuun mahdollisuuksien tasa-arvoon. Lapsilla ei ole yhtä hyvät lähtökohdat hyvään elämään. 

Elinvoimaisuus koostuu monesta tekijästä, mutta itse haluan nähdä kaupungin, johon lapsiperheet haluavat muuttaa, jossa perheitä halutaan perustaa ja jossa lapsen on turvallista kasvaa. Haluan nähdä Valkeakosken, josta tulee lapsiperhemyönteisempi tulevalla valtuustokaudella. Tehdään yhdessä töitä sen eteen.