Riisin korvaaminen kotimaisella ohralla ja perunalla

potato-g670cc44c7_1920

Valkeakosken kaupunki on ilmoittautunut mukaan hiilineutraali kunta- hankkeeseen ja esimerkiksi aiemmin käsittelyssä olleessa talousarviokirjassa mainittiin ympäristöystävällisyys, hiilineutraalius ja ilmastonmuutos useaan kertaan. Tästä huolimatta kaupungin ruokapalvelut käyttävät jo pelkästään peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa vuosittain jopa 4 523 kg riisiä. Riisin hiilijalanjälki on eri tutkimusten mukaan 2,5-6 kiloa per hiilidioksidiekvivalentti, joten pelkästään riisin tarjoilusta peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa Valkeakoski tuo hiilipäästöjä ilmoille suomeksi siis pahimmillaan kuusinkertaisen määrän suhteessa kotimaiseen viljaan.

Sen lisäksi, että riisin vaihtaminen kotimaiseen viljaan laskee hiilipäästöjä, on se vastuullinen ja kestävä
arvovalinta, jolla tuetaan maa- ja metsätalousministeriön uusimpia vastuullisen ruokapalvelun tavoitteita.
Kotimaisen maatalouden tukeminen on myös huoltovarmuuskysymys, sekä keino tuoda ja tukea työtä,
yrittäjyyttä ja hyvinvointia Suomessa.

Tampereen kaupunki linjasi aiemmin syksyllä luopuvansa riisistä muutaman vuoden kuluessa. Riisi
korvataan kotimaisella perunalla, ohralla ja kauralla. Lisäksi Tampereen kaupunki kasvattaa kotimaisten
juuresten määrää ruokapalveluissaan. Riisiä on vähennetty jo myös esimerkiksi Turun kaupungissa.
Valtuutettumme Tampereella tiedusteli Tampereen muutoksen kustannuksia ja vastauksen perusteella
muutos ei lisää Tampereen kaupungin kokonaiskustannuksia ollenkaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että viranhaltijat tekevät laskelmat ja selvityksen, jonka avulla Valkeakosken
kaupunki voi luopua riisistä kokonaan varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa muutaman vuoden sisällä.
Riisi tulee korvata erityisesti kotimaisella perunalla sekä ohralla. Esimerkiksi Myllyn Paras on suunnitellut
lanseeraavansa esikypsytetyn ohran tukkupakkauksissa ja hintaa tiedustellessani minulle kerrottiin, ettei
hinta juurikaan eroa riisistä. Lisäksi viranhaltijoiden tulee selvittää, kuinka hankintalaissa voidaan
kilpailuttaa kotimaiset ja erityisesti paikalliset toimijat niin, että voimme suosia kotimaista ja paikallista
viljaa ja juureksia.

Valkeakoskella 13.12.2021